Właściwość CSS user-select

Czas czytania: < 1 minut

Właściwość user-select kontroluje możliwość kopiowania tekstu i wyboru obiektu przez użytkownika. Z pomocą tej właściwości można np. zablokować możliwość kopiowania treści ze strony internetowej. Właściwość ta może okazać się przydatna kiedy nie chcemy np. by ktoś kopiował treści z naszej strony.

Przyjmowane wartości

Właściwość user-select może przyjąć wartości:

  • auto – domyślna wartość, zezwala na wszystko
  • none – blokuje możliwość wyboru elementu np. nie można kopiować tekstu
  • text – tekst można kopiować
  • all – zamienia podwójne kliknięcie w obiekt na pojedyncze (nie musimy wykonywać dwu kliku by zaznaczyć fragmęt)

Przykłady działania

See the Pen bGBVLZN by Aura (@Julka85) on CodePen.dark

Interpretacja przez przeglądarki

WłaściwośćChromeIE / EdgeFirefoxSafariOpera
user-select54.0
6.0 -webkit-
10.0 -ms-2.0 -moz-3.1 -webkit-41.0
15.0 -webkit-

zdarzenia myszki pointer events-css

źródła: