PHP, HTML, CSS / Podstawy HTML i CSS

Selektor ID czy CLASS jak używać (HTML i CSS)

Posted on:

Czas czytania: 2 minut Id (identyfikatory) i Class (klasy) to dwa rodzaje elementów (selektor) umożliwiające „połączenie” / „przypisanie” ze sobą / do siebie HTML i CSS (ang. Cascading Style Sheets). Dzięki nim nie musimy wprowadzać kodu CSS bezpośrednio na dany […]

Inne / PHP, HTML, CSS

Wysokość elementu, sekcji na wysokość okna przeglądarki [CSS]

Posted on:

Czas czytania: 2 minut Dziś zajmę się bardzo prostym tematem jednak tylko z pozoru. Bo niestety jednak czasem sprawia wielu osobą naprawdę duże problemy! Aurelia SypniewskaW branży IT jestem już od 2007 roku. W tym czasie zajmowałam się […]

Budowa tabel / PHP, HTML, CSS / Strony WWW

Numerowanie wierszy (rows) tabeli lub div z pomocą CSS

Posted on:

Czas czytania: 2 minut Dzisiaj zajmiemy się tematyką numerowania (liczenia, punktowania) elementów HTML takich jak tabela lub <div>. Aurelia SypniewskaW branży IT jestem już od 2007 roku. W tym czasie zajmowałam się głównie tematyką pozycjonowania […]

Flexbox / Obramowania / PHP, HTML, CSS

Wyśrodkowanie zawartości kolumn względem siebie nawzajem [CSS]

Posted on:

Czas czytania: 2 minut Dziś zajmiemy się w ostatnich czasach bardzo popularnym problemem czyli wyśrodkowaniem w pionie względem siebie zawartości dwóch lub większej ilości kolumn. Aurelia SypniewskaW branży IT jestem już od 2007 roku. W tym czasie […]

PHP, HTML, CSS / Strony WWW / Tło, Obraz, Grafika

Mieszanie kolorów z selektorem mix-blend-mode [CSS]

Posted on:

Czas czytania: < 1 minut Właściwość CSS mix-blend-mode określa sposób łączenia się ze sobą elementu nadrzędnego np. obrazka z tłem umieszczonym pod nim. Aurelia SypniewskaW branży IT jestem już od 2007 roku. W tym czasie zajmowałam się głównie tematyką pozycjonowania […]

PHP, HTML, CSS

Pozycjonowanie obrazka w obrębie kontenera z CSS – object-position

Posted on:

Czas czytania: < 1 minut Właściwość CSS object-position służy do określania pozycji początkowej (położenia początkowego) wybranego elementu HTML w kontenerze. Aurelia SypniewskaW branży IT jestem już od 2007 roku. W tym czasie zajmowałam się głównie tematyką pozycjonowania i budowy […]

PHP, HTML, CSS / Strony WWW

Dopasowywanie obrazka do rozmiaru obszaru roboczego CSS3 – object-fit

Posted on:

Czas czytania: 2 minut Z pomocą właściwości object-fit określamy w jaki sposób interesujący nas element HTML (np. obrazek) będzie wypełnić dany obszar na stronie internetowej. Aurelia SypniewskaW branży IT jestem już od 2007 roku. W tym czasie zajmowałam się […]

PHP, HTML, CSS / Strony WWW

Selektory rodzeństwa w CSS

Posted on:

Czas czytania: < 1 minut Zanim przejdę do zaprezentowania właściwości oraz możliwości pracy na selektorach, chciałam przybliżyć tematykę rodzeństwa. Aurelia SypniewskaW branży IT jestem już od 2007 roku. W tym czasie zajmowałam się głównie tematyką pozycjonowania i budowy stron internetowych. […]

PHP, HTML, CSS / Strony WWW

Usuwanie obramowania klikniętych linków CSS

Posted on:

Czas czytania: 2 minut Usuwanie obramowania klikniętych linków jest dosyć proste i nie wymaga jakieś dużej wiedzy z CSS lub HTML. Aurelia SypniewskaW branży IT jestem już od 2007 roku. W tym czasie zajmowałam się głównie tematyką pozycjonowania […]

PHP, HTML, CSS / Strony WWW

Charakterystyka właściwości clip CSS

Posted on:

Czas czytania: < 1 minut Z pomocą własność CSS clip możemy określić, który fragment danego obiektu (np. grafiki) ma być widoczny lub też nie. Aurelia SypniewskaW branży IT jestem już od 2007 roku. W tym czasie zajmowałam się głównie tematyką […]

Obramowania / PHP, HTML, CSS / Strony WWW

Zastosowanie właściwości outline [CSS]

Posted on:

Czas czytania: < 1 minut Właściwość outline w zastosowaniu jest bardzo podobna do „border”(obramowanie) – podobnie jak ona stanowi formę obramowania (konturu) obiektu. Aurelia SypniewskaW branży IT jestem już od 2007 roku. W tym czasie zajmowałam się głównie […]

PHP, HTML, CSS / Strony WWW

Trójkąty za pomocą CSS

Posted on:

Czas czytania: < 1 minut Trójkąty (figurę geometryczną) na stronie przeważnie umieszcza się w formie ilustracji, jest to najpopularniejsza metoda jednak nie jedyna. Aurelia SypniewskaW branży IT jestem już od 2007 roku. W tym czasie zajmowałam się głównie tematyką pozycjonowania i budowy […]