Dodawanie wcięć akapitowych na stronie internetowej z pomocą – text-indent [CSS]

Czas czytania: < 1 minut

Z pomocą selektora text-indent możemy dokonać wcięć akapitowych czyli dodawać odstęp w pierwszej linijce tekstu na stronie internetowej. Właściwość ta przyjmuje wartości liczbowe (px, pt, em), procentowe (%).

Co to jest wcięcie w akapitowe?

Wcięcie akapitowe w tekście to dodatkowy odstęp pojawiający się w pierwszej linijce od lewego bloku.

Przykładowa deklaracja:

p {
    text-indent: 40px;
}

Jak to wygląda w praktyce:

Uzyskanie takiego efektu jest bardzo proste. Wystarczy w CSS dodać na akapit odpowiednią cechę. tekst z wcięciem na samym początku. By uzyskać taki efekt przy małej ilości tekstu szerokość kontenera została ograniczona.

See the Pen Akapit by Aura (@Julka85) on CodePen.dark

Właściwość jest obsługiwana praktycznie przez wszystkie przeglądarki internetowe.

PropertyChromeInternet Explorer / EdgeFirefoxSafariOpera
text-indent1.03.01.01.03.5

Źródło:
https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_text-indent.asp
http://how2html.pl/text-indent-css/

dodatkowe tagi:
dodawanie tab na początku akapitu czyli wcięcia
strona, witryna internetowa