Formatowanie tekstu na stronie / PHP, HTML, CSS

Dodawanie wcięć akapitowych na stronie internetowej z pomocą – text-indent [CSS]

Posted on:

Czas czytania: < 1 minut Z pomocą selektora text-indent możemy dokonać wcięć akapitowych czyli dodawać odstęp w pierwszej linijce tekstu na stronie internetowej. Właściwość ta przyjmuje wartości liczbowe (px, pt, em), procentowe (%). Aurelia SypniewskaW branży IT jestem […]

PHP, HTML, CSS / Strony WWW

Selektor CSS ::first-line – czyli zmiana wyglądu pierwszej linii tekstu

Posted on:

Czas czytania: < 1 minut Pseudoelement CSS ::first-line wykorzystywany jest do zmiany właściwości pierwszej linii obiektu blokowego. Aurelia SypniewskaW branży IT jestem już od 2007 roku. W tym czasie zajmowałam się głównie tematyką pozycjonowania i budowy stron internetowych. […]