Ujednolicenie i automatyzacja procesów biznesowych dzięki Microsoft Dynamics 365 Finance

Czas czytania: 2 minut

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość zmusza przedsiębiorców do zmian. Działalność na wielu rynkach i w wielu kanałach (online i offline) oraz konieczność błyskawicznego odpowiadania na oczekiwania konsumentów to największe wyzwania, jakie stoją przed firmami w XXI wieku. Dlatego od kilku lat obserwujemy wzrost zainteresowania technologią AI oraz automatyzacją procesów biznesowych.

Automatyzacja i ujednolicenie procesów finansowych w firmie – co daje?

Czwarta rewolucja przemysłowa pokazała, że wielu zadań nie musimy rozwiązywać w sposób manualny. Znaczną część powtarzalnych czynności „biorą na siebie” maszyny. Inteligentne aplikacje biznesowe pozwalają usprawnić proces podejmowania decyzji i ograniczyć ryzyko finansowe. To narzędzia, które wpływają także na optymalizację kosztów.

Automatyzacja procesów biznesowych jest szczególnie istotna w firmach, które chcą się rozwijać np. poprzez ekspansję na nowe rynki. Dzięki transformacji cyfrowej wiele procesów, w których czynnik oceny ludzkiej jest nieistotny lub mało istotny, można powierzyć sztucznej inteligencji. Mogą to być takie procesy jak wystawianie faktur sprzedaży, rozliczanie należności, prognozowanie wydatków czy tworzenie raportów finansowych i analitycznych. Wbrew pozorom nie jest to rozwiązanie wyłącznie dla korporacji o zasięgu międzynarodowym, ale także dla małych i średnich podmiotów, które aspirują do tego, aby rzucić wyzwanie silniejszej konkurencji. Skrócenie czasu wykonywania danej czynności pozwala poświęcić więcej uwagi innej – wymagającej większej uwagi czy kreatywności. To pierwszy krok ku zwiększeniu produktywności całego przedsiębiorstwa.

Wiele firm dąży do ujednolicenia standardów obsługi oraz modelu rozliczeń. Unifikacja procesów biznesowych pozwala uprościć wiele procedur i ograniczyć ryzyko wynikające z błędu ludzkiego. To szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw, które działają na wielu rynkach lub dopiero planują otwarcie filii w innych krajach.

W jaki sposób Microsoft Dynamics 365 Finance wpływa na procesy biznesowe?

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw jest możliwa m.in. dzięki inteligentnym aplikacjom biznesowym takim jak Microsoft Dynamics 365. Oprogramowanie pozwalające na przechowywanie danych w chmurze i dzielenie się danymi z wieloma użytkownikami w czasie rzeczywistym pozwala szybciej i łatwiej zarządzać procesami biznesowymi.

Microsoft Dynamics 365 Finance to rozwiązanie, które:

  • pozwala ograniczyć ryzyko finansowe;
  • wpływa na usprawnienie podejmowania decyzji w organizacji;
  • ułatwia zarządzanie polityką kredytową oraz windykacyjną;
  • pozwala na automatyzację obsługi faktur;
  • usprawnia proces rozpoznania przychodów;
  • umożliwia przygotowanie prognoz finansowych.

Moduł Microsoft Dynamics 365 Finance pozwala na elastyczne dopasowanie aplikacji do potrzeb. Daje możliwość szybkiego reagowania na zmiany w prawie i oczekiwania klientów.

Artykuł powstał we współpracy z https://xplusglobal.com/pl/dynamics365-finance/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych na potrzeby umieszczenia mojego komentarza.
*W przypadku gdy treść komentarza narusza prawo Polskie i dobro oraz uczucia innych osób Administrator, zachowuje prawo nie publikowania go