Joomla! i home.pl – konfiguracja

Czas czytania: < 1 minut

Nie tylko sama instalacja CMS Joomla! stanowi problem na serwerze home.pl. Czasami sam proces instalacji przebiega bez większych problemów. Pojawiają się one dopiero kiedy chcemy wejść do panelu administracyjnego (nazwa-domeny.pl/administrator).

Problem z logowaniem do panelu

Pojawi się wtedy komunikat

An error has occurred.
The requested page cannot be found.
Home Page
If difficulties persist, please contact the System Administrator of this site and report the error below.
#404 Component not found

W celu wyłączenia tego komunikatu  i umożliwieniu wejścia do panelu administratora należy edytować katalog:
/libraries/joomla/filesystem/path.php

W pliku path.php odnajdujemy linijkę

if (strpos($path, JPath::clean(JPATH_ROOT)) !== 0)

i zmieniamy na

if (strpos($path, JPath::clean('/')) !== 0)

Dzięki tej zmianie będziemy mogli się logować do panelu. Zmiana ta może w przyszłości spowodować problemy z narzędziami Joomla!

Inne rozwiązanie

To skierowanie domeny w panelu na główny katalog serwera FTP (domena musi być skierowana wcześniej na podkatalog). Następnie w głównym katalogu serwera FTP trzeba stworzyć plik .htaccess o zawartości:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?domena\.com\.pl$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/katalog/
RewriteRule ^(.*)$ /katalog/\ [L]

Kod trzeba zmodyfikować pod własną stronę i katalog z instalacją skryptu. Dodatkowo w pliku configuration.php należy zmiennej live_path przypisać adres URL, zgodnie z powyższym wpisem

Przyjazne adresy

W celu włączenia przyjaznych adresów na serwerze home.pl poza zmianą nazwy htcaccess.txt na .htcaccess trzeba dokonać również edycji w pliku configuration.php.
zmienić wpis:

public $live_site =; na public $live_site = 'http://twojadomena.pl';

Problem z instalacją dodatków

Częstym źródłem problemów z instalacją dodatków w Joomla! są stat24. Kożystając z Joomla! najlepiej je wyłączyć.

http://www.dobreprogramy.pl/TomTar/Joomla-na-hostingu-homepl,31423.html