Znaki specjalne HTML – symbole, encje, unicode

Czas czytania: 2 minut

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak wstawić na stronę znak copyright (©) albo ułamek ¾? Dla wielu osób stanowi to całkiem spory problem, znaki te nie występują przecież na standardowej klawiaturze.

Problem ten jest jednak do rozwiązania w bardzo łatwy sposób za pomocą tzw. znaków specjalnych.  Listę takich znaków znajdziesz poniżej we wpisie.

W jaki sposób dodać znak specjalny entities w treści strony?

W celu skorzystania z poniższych znaków należy zamienić go w kodzie HTML. Dziwny kod (symbole i znaki) zostanie wtedy zinterpretowany przez przeglądarkę i wyświetlony w formie znaku.

NumerNazwaOpis – co to za symbolEfekt
""Cudzysłów prosty
&&Angielski znak „and” czyli „i”&
&#60;&lt;Znak mniejszości<
&#62;&gt;Znak większości>
&#160;&nbsp;Twarda spacja, nie łamliwa 
&#161;&iexcl;Odwrócony wykrzyknik¡
&#162;&cent;Cent¢
&#163;&pound;Funt szterling£
&#164;&curren;Ogólny symbol waluty¤
&#165;&yen;Jen¥
&#166;&brvbar;Przerwana linia pionowa¦
&#167;&sect;Znak paragrafu lub sekcji§
&#168;&uml;Umlaut lub diereza¨
&#169;&copy;Copyright – znak praw autorskich©
&#170;&ordf;Liczebnik porządkowy żeńskiª
&#171;&laquo;Lewy cudzysłów ostrokątny«
&#172;&not;Znak negacji¬
&#173;&shy;Łącznik opcjonalny­
&#174;&reg;Zastrzeżony znak towarowy®
&#175;&macr;Kreska górna¯
&#176;&deg;Znak stopnia°
&#177;&plusmn;Plus-minus±
&#178;&sup2;2 w indeksie górnym²
&#179;&sup3;3 w indeksie górnym³
&#180;&acute;Akcent silny´
&#181;&micro;Grecka litera miµ
&#182;&para;Znak akapitu
&#183;&middot;Punkt środkowy·
&#184;&cedil;Cedilla¸
&#185;&sup1;1 w indeksie górnym¹
&#186;&ordm;Liczebnik porządkowy męskiº
&#187;&raquo;Prawy cudzysłów ostrokątny»
&#188;&frac14;Ułamek jedna czwarta¼
&#189;&frac12;Ułamek jedna druga½
&#190;&frac34;Ułamek trzy czwarte¾
&#191;&iquest;Odwrócony znak zapytania¿
&#192;&Agrave;A z akcentem słabymÀ
&#193;&Aacute;A z akcentem silnymÁ
&#194;&Acirc;A z daszkiemÂ
&#195;&Atilde;A z tyldąÃ
&#196;&Auml;A z dierezą (z dwiema kropkami nad literą)Ä
&#197;&Aring;A z kółkiemÅ
&#198;&AElig;Ligatura AEÆ
&#199;&Ccedil;C z cedillą (ogonkiem)Ç
&#200;&Egrave;E z akcentem słabymÈ
&#201;&Eacute;E z akcentem mocnymÉ
&#202;&Ecirc;E z daszkiemÊ
&#203;&Euml;E z umlautemË
&#204;&Igrave;I z akcentem słabymÌ
&#205;&Iacute;I z akcentem mocnymÍ
&#206;&Icirc;I z daszkiemÎ
&#207;&Iuml;I z umlautemÏ
&#208;&ETH;Islandzkie ethÐ
&#209;&Ntilde;N z tyldą (falistą linią)Ñ
&#210;&Ograve;O z akcentem słabymÒ
&#211;&Oacute;O z akcentem mocnymó
&#212;&Ocirc;O z daszkiemÔ
&#213;&Otilde;O z tyldąÕ
&#214;&Ouml;O z umlautemÖ
&#215;&times;Znak iloczynu×
&#216;&Oslash;O z przekreśleniemØ
&#217;&UgraveU z akcentem słabymÙ
&#218;&Uacute;U z akcentem mocnymÚ
&#219;&Ucirc;U z daszkiemÛ
&#220;&Uuml;U z umlautemÜ
&#221;&Yacute;Y z akcentem mocnymÝ
&#222;&THORN;Islandzkie thornÞ
&#223;&szlig;Niemiecka ligatura scharfes sß
&#224;&agrave;a z akcentem słabymà
&#225;&aacute;a z akcentem mocnymá
&#226;&acirc;a z daszkiemâ
&#227;&atilde;a z tyldąã
&#228;&aumla z umlautemä
&#229;&aring;a z kółkiemå
&#230;&aelig;Ligatura aeæ
&#231;&ccedil;c z cedilląç
&#232;&egrave;e z akcentem słabymè
&#233;&eacute;e z akcentem mocnymé
&#234;&ecirc;e z daszkiemê
&#235;&euml;e z umlautemë
&#236;&igrave;i z akcentem słabymì
&#237;&iacute;i z akcentem mocnymí
&#238;&icirc;i z daszkiemî
&#239;&iuml;i z umlautemï
&#240;&eth;Małe islandzkie ethð
&#241;&ntilde;n z tyldąñ
&#242;&ograve;o z akcentem słabymò
&#243;&oacute;o z akcentem mocnymó
&#244;&ocirc;o z daszkiemô
&#245;&otilde;o z tyldąõ
&#246;&ouml;o z umlautemö
&#247;&divide;Znak ilorazu÷
&#248;&oslash;o z przekreśleniemø
&#249;&ugrave;u z akcentem słabymù
&#250;&uacute;u z akcentem mocnymú
&#251;&ucirc;u z daszkiemû
&#252;&uuml;u z umlautemü
&#253;&yacute;y z akcentem słabymý
&#254;&thorn;Małe islandzkie thornþ
&#255;&yuml;y z umlautemÿ
&#338;&OElig;Duża łacińska ligatura OEŒ
&#339;&oelig;Mała łacińska ligatura oeœ
&#352;&Scaron;S z odwróconym daszkiemŠ
&#353;&scaron;s z odwróconym daszkiemš
&#376;&Yuml;Y z umlautemŸ
&#710;&circ;Akcent cyrkumfleksowy – daszekˆ
&#732;&tilde;Tylda˜
&#8211;&ndash;Półpauza
&#8212;&mdash;Pauza – myślnik
&#8216;&lsquo;Lewy apostrof drukarski
&#8217;&rsquo;Prawy apostrof drukarski
&#8218;&sbquo;Przecinek
&#8220;&ldquo;Lewy cudzysłów
&#8221;&rdquo;Prawy cudzysłów
&#8222;&bdquo;Dolny prawy cudzysłów
&#8224;&dagger;Znak krzyża
&#8225;&Dagger;Znak podwójnego krzyża
&#8226;&bull;Kropka
&#8230;&hellip;Wielokropek
&#8240;&permil;Promil
&#8242;&prime;Minuty, stopy
&#8243;&Prime;Sekundy, cale
&#8249;&lsaquo;mała strzałka, grot w lewo
&#8250;&rsaquo;mała strzałka w prawo
&#8254;&oline;Nad kreślenie
&#8260;&frasl;Ukośnik ułamkowy, ukośna linia, kreska
&#8364;&euro;Znak euro
&#8482;&trade;Znak handlowy

Strzałki

&#8592;&larr;Leftwards arrow Strzałka w lewo
&#8592;&larr;Leftwards arrow Strzałka w lewo
&#8593;&uarr;Upwards arrow Strzałka w górę
&#8594;&rarr;Rghtwards arrow Strzałka w prawo
&#8595;&darr;Downwards arrow Strzałka w dół
&#8596;&harr;Left right arrow (horizontal) Strzałka lewo-prawo
&#8629;&crarr;Downwards arrow with corner leftwards (carriage return) Strzałka w dół z rogiem w lewo (powrót karetki) (w IE6 tylko czcionka/font Unicode)
&#8656;&lArr;Leftwards double arrow Podwójna strzałka w lewo (w IE6 tylko czcionka/font Unicode)
&#8657;&uArr;Upwards double arrow Podwójna strzałka w górę (w IE6 tylko czcionka/font Unicode)
&#8658;&rArr;Rightwards double arrow Podwójna strzałka w prawo (nie interpretuje IE6)
&#8659;&dArr;Downwards double arrow Podwójna strzałka w dół (w IE6 tylko czcionka/font Unicode)
&#8660;&hArr;Left right double arrow (horizontal) Podwójna strzałka lewo-prawo (nie interpretuje IE6)

Znaki wyboru (ptaszek, haczyk lub parafka)

UnicodeKod HTMLNazwa unikodowaNazwa polskaZnak
U+2713&#x2713; lub &#10003;CHECK MARKZnak wyboru (fajka)
U+2714&#x2714; lub &#10004;HEAVY CHECK MARKWytłuszczony znak wyboru (pogrubiona fajka)
U+2610&#x2610; lub &#9744;BALLOT BOXPole wyboru
U+2611&#x2611; lub &#9745;BALLOT BOX WITH CHECKZaznaczone pole wyboru (pole z fajką)