Właściwość CSS tab-size

Czas czytania: < 1 minut

Właściwość CSS tab-size określa ilość spacji jakie zajmuje tabulator.

HTML znak tabulacji jest znakiem białym – czyli nie widocznym. Zwykle wyświetlany w formie znaku spacji, z wyjątkiem niektórych elementów, takich jak <textarea> i <pre>, a wynik właściwości tab-size będzie widoczny tylko dla tych elementów.

Przykłady:
tab-size: 10;

<textarea class="demo" style="tab-size: 10;">
Przykładowy	tekst przygotowany do rozdzielenia tabulatorami.	To jest przykładowy paragraf.</textarea>

tab-size: 15;

<textarea class="demo" style="tab-size: 15;">
Przykładowy  tekst przygotowany do rozdzielenia tabulatorami. To jest przykładowy paragraf.</textarea>

tab-size: 20;

<textarea class="demo" style="tab-size: 20;">
Przykładowy	tekst przygotowany do rozdzielenia tabulatorami.	To jest przykładowy paragraf.</textarea>

tab-size: 30;

<textarea class="demo" style="tab-size: 30;">
Przykładowy	tekst przygotowany do rozdzielenia tabulatorami.	To jest przykładowy paragraf.</textarea>

Obsługa przeglądarek

WłasnośćChromeIE
/ Edge
FirefoxSafariOpera
tab-size21.0Nie wspiera4.0 -moz-6.115.0
10.6 -o-

źródło:
https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_tab-size.asp